Cena a termíny

Chata Žiar – Rajecká Lesná / I.turnus

NÁROČNOSŤ 1 – 2, DOPORUČUJEME 6 – 12 ROKOV

Termín: I. turnus / 1. júla – 4.júla 2021

Cena:
105 € / osoba 4 dní (z toho 3 nocí)
kapacita 27 cyklistov / vypredané

Zálohovú platbu 53 € teda 50 % z ceny pobytu je potrebné uhradiť do 30 pracovných dní od zaslania prihlášky.
Doplatok 52 € z ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.5.2021 na účet:

Sportinstitut s.r.o.
IČO: 51 580 403
Kubínska7, Žilina 010 08

č. účtu SK 80 0900 0000 0051 4378 1396
Variabilný symbol používajte rodné číslo účastníka. V poznámke uviesť meno, priezvisko účastníka cyklokempu

Poistenie storna pobytu
Doporučujeme poistenie storna v pobytu v prípade choroby alebo iných okolností. Viac informácií sa dozviete a poistenie uzatvoríte aj na Generali a.s., Ivana Benčová / 0918 385 690 / Ivana.bencova@generali.sk

Organizátor cyklokempov si vyhradzuje pri neúčasti na cyklokempe vyžadovať storno vo výške

 • zrušenie cyklokempu 30 až 15 dní pred začatím cyklokempu 10% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 14 až 8 dní pred začatím cyklokempu 20% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 7 dní až 3 dni pred začatím cyklokempu – 50% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 2 dni a menej pred začatím cyklokempu – 80% z ceny cyklokempu
 • V prípade zákazu uskutočnovať tábory a kempy kvôli pandemickým opatreniam bude vrátená plná suma

Cyklokemp je poistení v poisťovni GENERALI.

Prihlásení účastníci:

Humeňanský Felix 2011
Randa Michal 2009
Ďurec Matias 2014
Benčík Vladimír 2014
Trochanová Ella 2013
Rakayová Hana 2012
Rakay Viliam 2014
Pčolová Patrícia 2012
Jiránek Dominik 2011
Jiránková Dominika 2011
Furták Teo 2014
Koša Juraj 2010
Šarnik Michal 2014
Garella Leo 2010
Hóbor Dominik 2010
Paulechová Soňa 2011
Hóbor Kristián 2012
Mesaros Michal 2014
Matejovič Šimon 2011
Trajlínek Martin 2011
Trajlínek Michal 2013
Matejovič Ondrej 2013
Vrábel Marko 2013
Krutý Dominik 2012
Križan Peter 2013
Žaček Peťo 2012
Lančarič Michal 2013

Chata Žiar – Rajecká Lesná / II.turnus

NÁROČNOSŤ 1 – 2, DOPORUČUJEME 6 – 12 ROKOV

Termín: II. turnus / 4.júla – 10.júla 2021

Cena: 210 € / osoba 7 dní (z toho 6 nocí)
kapacita 34 cyklistov / vypredané

Zálohovú platbu 105 €  je potrebné uhradiť do 30 pracovných dní od zaslania prihlášky.
Doplatok 105 € z ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.5.2021 na účet:

Sportinstitut s.r.o.
IČO: 51 580 403
Kubínska7, Žilina 010 08

č. účtu SK 80 0900 0000 0051 4378 1396
Variabilný symbol používajte rodné číslo účastníka. V poznámke uviesť meno, priezvisko účastníka cyklokempu

Poistenie storna pobytu
Doporučujeme poistenie storna v pobytu v prípade choroby alebo iných okolností. Viac informácií sa dozviete a poistenie uzatvoríte aj na Generali a.s., Ivana Benčová / 0918 385 690 / Ivana.bencova@generali.sk

Organizátor cyklokempov si vyhradzuje pri neúčasti na cyklokempe vyžadovať storno vo výške

 • zrušenie cyklokempu 30 až 15 dní pred začatím cyklokempu 10% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 14 až 8 dní pred začatím cyklokempu 20% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 7 dní až 3 dni pred začatím cyklokempu – 50% z ceny cyklokempu
 • zrušeie cyklokempu 2 dni a menej pred začatím cyklokempu – 80% z ceny cyklokempu
 • V prípade zákazu uskutočnovať tábory a kempy kvôli pandemickým opatreniam bude vrátená plná suma

Cyklokemp je poistení v poisťovni GENERALI.

Prihlásení účastníci:

Pavko Matej 2011
Mišeje Martin 2009
Mitanová Martina 2012
Marazová Natália 2012
Gabrielová Veronika 2009
Jiránek Dominik 2011
Hazlinger Matej 2009
Matiesková Sofia 2011
Prokopovič Michal 2012
Pánik Samuel 2010
Hazlingerová Kristína 2012
Marazová Martina 2010
Schedlingová Emília 2011
Mitanová Simona 2010
Pavko Jakub 2013
Belicová Luisa 2014
Vidovič Michal 2012
Gabriel Daniel 2011
Belanec David 2010
Mihaľko Patrik 2010
Jezberger Jakub 2012
Vidovičová Elena 2012
Hnojčík Jakub
Boďo Alicka 2011
Šplha Enzo 2011
Benc Marko 2011
Ďurina Šimon 2012
Ďurina Ondrej 2009
Ďušička Jakub 2011
Vaško Matúš 2009
Skříček Matúš 2011
Greguš Matúš 2012
Smerčiaková Laura 2009
Ďurec Kristián 2011
Brimusová Petra 2012
Jiránková Dominika 2011
Čižmarik Šimon 2013

Horský hotel Hájenka – Javorníky

NÁROČNOSŤ 2 – 3, DOPORUČUJEME 9 – 15 ROKOV

Termín: 18.júla  – 24.júla 2021
kapacita 25 cyklistov / vypredané

Cena: 260 € / osoba 7 dní (z toho 6 nocí)

Zálohovú platbu 130 € teda 50 % z ceny pobytu je potrebné uhradiť do 30 pracovných dní od zaslania prihlášky.
Doplatok 130 € z ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr do 15.5.2020 na účet:

Sportinstitut s.r.o.
IČO: 51 580 403
Kubínska7, Žilina 010 08

č. účtu SK 80 0900 0000 0051 4378 1396
Variabilný symbol používajte rodné číslo účastníka. V poznámke uviesť meno, priezvisko účastníka cyklokempu

Poistenie storna pobytu
Doporučujeme poistenie storna v pobytu v prípade choroby alebo iných okolností. Viac informácií sa dozviete a poistenie uzatvoríte aj na Generali a.s., Ivana Benčová / 0918 385 690 / Ivana.bencova@generali.sk

Organizátor cyklokempov si vyhradzuje pri neúčasti na cyklokempe vyžadovať storno vo výške

 • zrušenie cyklokempu 30 až 15 dní pred začatím cyklokempu 10% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 14 až 8 dní pred začatím cyklokempu 20% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 7 dní až 3 dni pred začatím cyklokempu – 50% z ceny cyklokempu
 • zrušeie cyklokempu 2 dni a menej pred začatím cyklokempu – 80% z ceny cyklokempu
 • V prípade zákazu uskutočnovať tábory a kempy kvôli pandemickým opatreniam bude vrátená plná suma

Cyklokemp je poistení v poisťovni GENERALI.

Prihlásení účastníci:

Paukov Alexandrer 2009
Jezbergerová Nela 2010
Sobotková Michaela 2009
Brimusová Petra 2012
Barica Mathias 2009
Palfi Martin 2008
Balog Viliam 2009
Paukov Albert 2012
Ďurec Kristián 2011
Höhn Martin 2009
Lanča Dominik 2010
Trnka Sebastián 2010
Zvarík Adam 2009
Tran Daniel 2009
Duvač Peter 2009
Rusňák Šimon 2009
Cvešper Filip 2010
Surovcová Ella 2011
Výboch Teo 2012
Majkráková Laura 2010
Výboch Samuel 2010
Raffajová Nina 2010
Hajkovská Nela 2009
Salva Ján 2010
Kominiak Michael 2010
Filc Marián 2007

Chata Šípková – Terchová
Nová lokalita (Škola v prírode)

NÁROČNOSŤ 3, DOPORUČUJEME 11 – 19 ROKOV

Termín: 1.augusta  – 7. augusta 2021
kapacita 30 cyklistov / vypredané

Cena: 230 € / osoba / 7 dní (z toho 6 nocí)

Variabilný symbol používajte rodné číslo účastníka.
Poznámka k platbe: Priezvisko účastníka pobytu

Zálohovú platbu 115 €  je potrebné uhradiť do 30 pracovných dní od zaslania prihlášky.
Doplatok 115 € z ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.6.2020 na účet:

Sportinstitut s.r.o.
IČO: 51 580 403
Kubínska7, Žilina 010 08

č. účtu SK 80 0900 0000 0051 4378 1396
Variabilný symbol používajte rodné číslo účastníka. V poznámke uviesť meno, priezvisko účastníka cyklokempu

Poistenie storna pobytu
Doporučujeme poistenie storna v pobytu v prípade choroby alebo iných okolností. Viac informácií sa dozviete a poistenie uzatvoríte aj na Generali a.s., Ivana Benčová / 0918 385 690 / Ivana.bencova@generali.sk

Organizátor cyklokempov si vyhradzuje pri neúčasti na cyklokempe vyžadovať storno vo výške

 • zrušenie cyklokempu 30 až 15 dní pred začatím cyklokempu 10% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 14 až 8 dní pred začatím cyklokempu 20% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 7 dní až 3 dni pred začatím cyklokempu – 50% z ceny cyklokempu
 • zrušeie cyklokempu 2 dni a menej pred začatím cyklokempu – 80% z ceny cyklokempu
 • V prípade zákazu uskutočnovať tábory a kempy kvôli pandemickým opatreniam bude vrátená plná suma

Cyklokemp je poistení v poisťovni GENERALI.

Prihlásení účastníci:

Lipka Matúš 2006
Samák Oliver 2010
Kobelár Dávid 2008
Králik Fabián 2008
Valo Roman 2006
Roštár Marko 2009
Rybanský Tadeáš 2009
Hajduch Martin 2006
Švoňava Matej 2005
Oravec Dušan 2005
Mančík Bruno 2006
Taras Patrik 2008
Dobák Ján 2006
Chvála Matúš 2007
Uhrincová Angelina 2006
Magdolen Filip 2008
Harmadyová Nina 2009
Harmady Ján 2006
Rudňanský Maxim 2006
Ladanyiová Michaela 2010
Šichtová Lucia 2007
Šichtová Dorota 2009
Dobrovodský Dominik 2007
Dovolil Josef 2005
Bortelová Romana 2009
Bortelová Karolína 2009
Lang Adam 2006
Kohút Šimon 2011

Červený Kláštor – Kúpele Smerdžonka

NÁROČNOSŤ 2-3, DOPORUČUJEME 11 – 19 ROKOV

Termín: 21.augusta  – 27. augusta 2021 (následne bude v areáli 28.8. Detská Tour Petra Sagana)
kapacita 20 cyklistov / 3 voľné miesta

Cena: 285€ / 7 dní (z toho 6 nocí)

Prihláška: Prihlásiť sa

Variabilný symbol používajte rodné číslo účastníka.
Poznámka k platbe: Priezvisko účastníka pobytu

Zálohovú platbu 142,5€  je potrebné uhradiť do 30 pracovných dní od zaslania prihlášky.
Doplatok 142,5€  z ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr do 15.7.2020 na účet:

Sportinstitut s.r.o.
IČO: 51 580 403
Kubínska7, Žilina 010 08

č. účtu SK 80 0900 0000 0051 4378 1396
Variabilný symbol používajte rodné číslo účastníka. V poznámke uviesť meno, priezvisko účastníka cyklokempu

Poistenie storna pobytu
Doporučujeme poistenie storna v pobytu v prípade choroby alebo iných okolností. Viac informácií sa dozviete a poistenie uzatvoríte aj na Generali a.s., Ivana Benčová / 0918 385 690 / Ivana.bencova@generali.sk

Organizátor cyklokempov si vyhradzuje pri neúčasti na cyklokempe vyžadovať storno vo výške

 • zrušenie cyklokempu 30 až 15 dní pred začatím cyklokempu 10% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 14 až 8 dní pred začatím cyklokempu 20% z ceny cyklokempu
 • zrušenie cyklokempu 7 dní až 3 dni pred začatím cyklokempu – 50% z ceny cyklokempu
 • zrušeie cyklokempu 2 dni a menej pred začatím cyklokempu – 80% z ceny cyklokempu
 • V prípade zákazu uskutočnovať tábory a kempy kvôli pandemickým opatreniam bude vrátená plná suma

Cyklokemp je poistení v poisťovni GENERALI.

Prihlásení účastníci:

Prokopovič Michal 2012
Novák Lukáš 2012
Moška David 2007
Zánický Jakub 2009
Hajduch Martin 2006
Filc Marián 2007
Žilecký Oliver 2010
Žilecká Lucia 2007
Hudáč Damián 2012
Hajkovský Oliver 2011
Chritz Martin 2009
Roštár Marko 2009
Pešl Jakub 2007
Kolena Martin 2006
Žaťko Radovan 2006
Kundra Aleš 2009
Zmeková Viktória 2006
Panáček Lukáš 2005

Cena zahŕňa:

 • tréner/lektor (minimálne dvaja na celý pobyt)
 • škola servisu a údržby biku,
 • ubytovanie v chatách
 • plná penzia
 • ľahká údržba bicyklov (lepenie, drobné opravy)
 • tvorba tréningových plánov
 • darček od Petra Sagana

Cyklistický kemp Petra Sagana – v tomto roku už VIII. ročník pre chlapcov a dievčatá vo veku od 6 do 19 rokov. Kemp ponúkame pre deti so zručnosťami v horskej cyklistike. Garantom cyklistického kempu je Mgr. Peter Zánický tréner Petra Sagana až do juniorského veku. Cieľom cyklistického kempu je oboznámiť účastníkov s „trikmi“ v horskej cyklistike v malebnej prírode Malej Fatry respektíve Strážovských vrchov, kde trénoval aj Peter Sagan.

Ako sa zlepšiť v jazde do kopca? Ako zjazdovať v teréne?… a veľa ďalších „malých“ tajomstiev cyklistiky odhalíme počas tohto kempu. Celodenný program v krásnej prírode značenými cyklochodníkmi, Večerné prednášky o športovom stravovaní, zlepšovaní kondície.


Garanti kempu:

Mgr. Peter Zánický – vyštudoval UMB v Banskej Bystrici, Pedagogickú fakultu – odbor telesná výchova. Aktívne pracuje v cestovnom ruchu ako sprievodca. V minulosti učil telesnú výchovu a absolvoval množstvo letných táborov a športových sústredení ako športový tréner a pedagóg. Trénoval Petra Sagana od jeho začiatku kariéry až do prestupu do tímu Liquigas (spolu 10 rokov). Počas jeho trénerskej kariéry sa Peter Sagan stal Majstrom sveta v horskej cyklistike. S Petrom Saganom bol ako tréner aj na olympijskych hrách v Rio de Janiero, kde Peter Sagan štartoval v horskej cyklistike.

Pavol Pápež – bývalý cyklista Cyklistického spolku Žilina, kde jazdil aj Peter Sagan, čerstvý absolvent trénerskej licencie.

Pavol Zánický – bývalý cyklista Cyklistického spolku Žilina, kde jazdil aj Peter Sagan, čerstvý absolvent trénerskej licencie.

Mgr. Tomáš Stránsky – bývalý cyklista Cyklistického spolku Žilina, kde jazdil aj Peter Sagan. Absolvent Fakulty Telesnej výchovy a športu. Držiteľ najvyššieho trénerského vzdelania v cyklistike.

Mgr. Radoslav Vanko – bývalý reprezentant Slovenska v cestnej cyklistike a bývalý cyklista Cyklistického spolku Žilina, kde jazdil aj Peter Sagan. Absolvent magisterského štúdia Fakulty Telesnej výchovy a športu UK.


UBYTOVANIE

Rajecká Lesná
Chaty sú čisté, jednoducho a účelne zariadené. Žiadne wifi ani TV, ale krb a rozkošne vŕzgajúce podlahy. V každej chate sú 4 izby, dva záchody a sprcha. Nič pre milovníkov luxusu a komfortu, ale pre hľadačov ozajstných zážitkov to pravé orechové!

Javorníky
Bývať budeme v útulnom hotelovom  komplexe v 3 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadení. Súčasťou hotela je aj welness a športové ihrisko.

Šípková
Centrálna budova slúži aj ako Škola v prírode. Ubytovaný budeme na I. poschodí. Sociálne zariadenia sú súčasťou izieb.

Červený Kláštor

Kúpelné domčeky pre 4-5 osôb priamo v areáli. Nachádzasa tu aj malý bazén, tenisové a futbalové ihrisko, vonkajšia posilňovňa, sauna, wellness. V blízkosti aj singletrail Lechnica

POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA

 • horský bicykel v dobrom technickom stave
 • cyklistická prilba a športové oblečenie do každého počasia (cyklistické tretry nie sú podmienkou)

Každý účastník obdrží minimálne 10 dní pred cyklokempom

Záverečné informácie, kde nájde všetko podstatné a nevyhnutné.

Za zdravotný stav zodpovedá rodič. Doporučujeme prehliadku u telovýchovného lekára pred kempom (nie je podmienkou). Taktiež nutné aktuálne potvrdenie k pandemickým opatreniam.

Poistenie